Ujian Saringan Minda Sihat DASS

(Depression Anxiety Stress Scales)

UJIAN SARINGAN STRES, KEBIMBANGAN DAN KEMURUNGAN (DASS)

Tiga hingga Lima Minit

Dengan ujian saringan ini, anda boleh ketahui status kesihatan mental anda samada anda stress, bimbang, atau kemurungan. Ujian ini hanya berfungsi sebagai saringan awal dan pengesahan diagnosis oleh pegawai perubatan adalah diperlukan.

  1. Ujian saringan ini mengandungi 21 soalan.
  2. Jawab semua soalan.
  3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan, iaitu Tidak PernahJarangKerap dan Sangat Kerap.
  4. Jawab soalan dengan memilih SATU jawapan mengikut kesesuaian dan bertepatan dengan situasi diri anda.
  5. Tiada jawapan betul atau salah.

Apa itu DASS

DASS ialah panduan untuk mengenalpasti simptom dan sebagai indikator awal sama ada anda perlukan rawatan kesihatan mental atau tidak.

Anda perlu menandakan pada skala yang disediakan keadaan anda dua (2) minggu yang lalu.

DASS MERUPAKAN BUKAN DIAGNOSIS

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Enrolled: 3 students