OBJEKTIF

1. Menyediakan platform pengurusan sahsiah pelajar secara sistematik yang berpusat.

2. Menyuburkan usaha-usaha pelajar untuk penambahbaikan sahsiah diri sendiri.

3. Mempermudahkan dapatan analisis bagi tujuan intervensi sahsiah diri pelajar.

4. Menggembleng komitmen bersepadu di kalangan semua pihak iaitu guru bimbingan dan kaunseling, para guru, ibu bapa dan pelajar sendiri bagi pembangunan dan perkembangan sahsiah diri pelajar.

5. Menyuburkan budaya “eco-green” dan teknologi hijau melalui pengurangan penggunaan kertas (paperless).

SMST

LOG MASUK

Katagori Pengguna:

Log Masuk Pendidik

Klik Jika Anda Guru

Log Masuk Murid

Klik Jika Anda Murid / Pengawas / PRS

Log Masuk Penjaga

Klik Jika Anda Ibu Bapa / Penjaga Murid